§ 1 Omfang

Nærværende kontantkøbsbetingelser er gældende for køb af de på siden angivne produkter (herefter produkter).
Betingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem youandi.dk og køber, medmindre andet følger nedenfor.

§ 2 Aftaleindgåelser

Køber skal ved hvert køb acceptere kontantkøbsbetingelserne. Køber opfordres til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som vilkårene giver.

På youandi.dk kan kontantkøbsaftaler med børn og unge under 18 år kun indgås af forældre eller andre, der lovligt kan handle på vegne af barnet eller den unge.
Youandi.dk stiller sig ikke ansvarlig for at tjekke om ordregiveren er fyldt 18 år.

Youandi.dk forbeholder sig ret til at annullere købers ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer.
Youandi.dk tager forbehold for tastefejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer, udsolgte / udgåede varer og leveringssvigt fra vores leverandører.

§ 3 Ejendomsret

Køber besidder fra leveringsdagen ejendomsretten til produkterne, herunder alle tilbehørsdele, m.v. der måtte tilføjes, eller erstatte dele af produkterne under kontantkøbsaftalens løbetid. Køber er berettiget til at råde retligt over produkterne, tilbehør, m.v. fra leveringsdagen.
Youandi.dk har ikke taget ejendomsforbehold i produkterne.

§ 4 Betalingsbetingelser og gebyrer

Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af Visa-Dankort, Visa, PayPal eller de til enhver tid understøttede kort fra PayPal.
Betaling via kreditkort er underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse. Når køber bestiller med kreditkort trækkes beløbet fra købers kort.
Når betalingen er verificeret afsendes de bestilte produkter.

Betaling for bestilte varer kan desuden ske bankoverførsel ved at kontakte youandi.dk på forhånd.
Ved bankoverførsel er køber ikke dækket af indsigelsesordninger.
Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, køber har godkendt ved købet.

§ 5 Levering og risiko

Levering sker til adressen angivet i kontantkøbsaftalen. Som udgangspunkt bestiller youandi.dk varerne samme dag, hvis ordren er afgivet inden for normal arbejdstid.
Dog har enkelte varer længere leveringstid, hvilket vil være anført på varen.
Bestilte varer sendes om muligt samlet. Youandi.dk tager forbehold for udsolgte varer.
Youandi.dk estimerer normalt en leveringstid på max. tyve arbejdsdage med forbehold for eksterne forhold, der ligger udenfor youandi.dk’s indflydelse.
Køber vil blive kontaktet pr. e-mail eller telefon, hvis dette bliver aktuelt. Leverer youandi.dk ikke indenfor tidsrammen, som på forhånd er oplyst til kunden, er kunden ikke berettiget til at kræve kompensation herfor.

Såfremt varen leveres med PostNord, leverer youandi.dk i hele DK, med undtagelse af Grønland og Færøerne. Ved brug af andre transportører leveres i hele Danmark,
med undtagelse af ikke brofaste øer.

Ved levering af produkter skal køber straks undersøge disse og ved fejl eller mangler reklamere til youandi.dk umiddelbar efter.

Modsætter køber sig levering, eks. ved ikke at modtage forsendelse er youandi.dk berettiget til at kræve erstatning jf. youandi.dk’s gebyrsatser på www.youandi.dk eller jf. dansk rets almindelige regler. Endvidere er youandi.dk ikke forpligtet til at lade købet gå tilbage.

Efter levering påhviler ansvar og risiko for produkter alene køber.

§ 6 Købers ansvar

Køber bærer ansvar for det fulde køb, da der ikke handles med youandi.dk – men youandi.dk blot er formidler mellem fabrik og køber som kunde.

§ 7 YouAndI.dk’s ansvar

Youandi.dk er ikke forpligtet til at håndtere reklamationer for produkter, herunder yde service, udbedring, reparation eller afhentning i det youandi er hobby for privatperson. Dermed er alle køb på siden her gjort kunde-til-kunde. I enkelte tilfælde (vurderet af youandi.dk) kan handelen gå tilbage.

 • A. Udbedring

  Youandi.dk er ikke forpligtet til at udføre udbedring, hvis der er tale om en oprindelig mangel ved produktet, som medfører, at produktet på tidspunktet for levering ikke var funktionsdygtigt eller intakt.

  Reklamation skal ske senest 14 dage fra leveringsdagen for at forpligte youandi.dk til at foretage udbedring.

  Udbedring af forhold som skyldes købers behandling, herunder skødesløshed eller fejlagtig behandling, hærværk, naturskade, slidtage er ikke

  omfattet af youandi.dk´s forpligtelse til udbedring.

  YouAndI.dk forbeholder sig retten til, til enhver tid, at søge udbedring før en eventuel ombytning. Youandi.dk kan ombytte produkter med tilsvarende

  produkter efter youandi.dk’s vurdering.

  Der kan ikke gøres udbedringer på specialtilpassede varer – herunder trøjer med tryk.

  B. Følgeskader

  Youandi.dk kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader, som følger af at produkter ikke har været andvendt korrekt.

§ 8 Fortrydelsesret – C2C (forbrugere)

Købere, som er forbrugere, kan ikke fortryde deres køb, da der er tale om forbruger til forbruger salg.
Alle køb genne youandi.dk skal ses på samme måde som køb gennem f.eks. Gul & Gratis, DBA eller facebook marketplace.

Alle køb er “købt som beset” – undtaget er her special-køb som for eksempel køb af trøjer med ønsket navn på ryg eller lign.

Youandi.dk kan vurdere i hvert enkeltstående tilfælde om en vare kan tages retur – såfremt denne kan have en værdi for youandi.dk – evt. i forhold til et nyt videresalg.

Personlige-/Hygiejneprodukter, der er taget i brug, tages ikke retur.

§ 9 Persondatapolitik og videregivelse af personoplysninger

Første gang, der købes en vare på youandi.dk, bliver køber registreret. De personlige oplysninger, der registreres, er: navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Youandi.dk registrerer desuden alternativ leveringsadresse, hvis køber indtaster en sådan i forbindelse med købet

Oplysningerne hverken opbevares eller transmitteres ukrypteret.

Angives en leveringsadresse forkert og en vare sendes til den forkerte adresse kan youandi.dk ikke holdes ansvarlig for dette. Dukker en vare ikke op, hvis leveringsadressen er forkert, må varen anses for at være gået tabt.

Køber kan til enhver tid på udskrift af de hos youandi.dk registrerede persondataoplysninger på køber.


§ 10 Varemodtagelse

Ved køb hos Youandi.dk vedkender køber sig kendskab til at varerne importeres fra udlandet (Fabrikker i Kina) direkte til købers dør.

Da der i enkelte tilfælde kan forekomme toldtjek kan dette forsage

 1. en forsinkelse af varen da Youandi.dk ikke kan stilles ansvarlig for PostNord’s behandligstid af dette.

 2. at varen tillægges en import-afgift. Her er det alene køber, der er ansvarlig for at fremsende dokumentation af køb til PostNord.

Tillige er det køber alene der afholder sig eventuelle udgifter i forbindelse med fortoldelse af forsendelse.

Nægtes en vare afhentet grundet told-afgift er køber ikke berettiget til refundering for sit køb hos Youandi.dk

Toldregler kan læses på Skat’s hjemmeside http://www.skat.dk

Youandi.dk kan ikke stilles ansvarlig for eventuelle efteropkrævninger i forbindelse med import told/afgift.

Youandi.dk vil dog gøre hvad vi kan for at undgå evt. toldopkrævninger. Dette kan betyde at din bestilling vil blive opdelt i flere pakker.
(du betaler dog kun for EN forsendendelse uanset hvor mange pakker din bestilling må blive delt ud i)