§ 1 Omfang

Nærværende kontantkøbsbetingelser er gældende for køb af de på siden angivne produkter (herefter produkter).
Betingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem youandi.dk og køber, medmindre andet følger nedenfor.

§ 2 Aftaleindgåelser

Køber skal ved hvert køb acceptere kontantkøbsbetingelserne. Køber opfordres til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som vilkårene giver.

På youandi.dk kan kontantkøbsaftaler med børn og unge under 18 år kun indgås af forældre eller andre, der lovligt kan handle på vegne af barnet eller den unge.
Youandi.dk stiller sig ikke ansvarlig for at tjekke om ordregiveren er fyldt 18 år.

Youandi.dk forbeholder sig ret til at annullere købers ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer.
Youandi.dk tager forbehold for tastefejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer, udsolgte / udgåede varer og leveringssvigt fra vores leverandører.

§ 3 Ejendomsret

Køber besidder fra leveringsdagen ejendomsretten til produkterne, herunder alle tilbehørsdele, m.v. der måtte tilføjes, eller erstatte dele af produkterne under kontantkøbsaftalens løbetid. Køber er berettiget til at råde retligt over produkterne, tilbehør, m.v. fra leveringsdagen.
Youandi.dk har ikke taget ejendomsforbehold i produkterne.

§ 4 Betalingsbetingelser og gebyrer

Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af Visa-Dankort, Visa, PayPal eller de til enhver tid understøttede kort fra PayPal.
Betaling via kreditkort er underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse. Når køber bestiller med kreditkort trækkes beløbet fra købers kort.
Når betalingen er verificeret afsendes de bestilte produkter.

Betaling for bestilte varer kan desuden ske bankoverførsel ved at kontakte youandi.dk på forhånd.
Ved bankoverførsel er køber ikke dækket af indsigelsesordninger.
Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, køber har godkendt ved købet.

§ 5 Levering og risiko

Levering sker til adressen angivet i kontantkøbsaftalen. Som udgangspunkt bestiller youandi.dk varerne samme dag, hvis ordren er afgivet inden for normal arbejdstid.
Dog har enkelte varer længere leveringstid, hvilket vil være anført på varen.
Bestilte varer sendes om muligt samlet. Youandi.dk tager forbehold for udsolgte varer.
Youandi.dk estimerer normalt en leveringstid på max. tyve arbejdsdage med forbehold for eksterne forhold, der ligger udenfor youandi.dk’s indflydelse.
Køber vil blive kontaktet pr. e-mail eller telefon, hvis dette bliver aktuelt. Leverer youandi.dk ikke indenfor tidsrammen, som på forhånd er oplyst til kunden, er kunden ikke berettiget til at kræve kompensation herfor.

Såfremt varen leveres med PostNord, leverer youandi.dk i hele DK, med undtagelse af Grønland og Færøerne. Ved brug af andre transportører leveres i hele Danmark,
med undtagelse af ikke brofaste øer.

Ved levering af produkter skal køber straks undersøge disse og ved fejl eller mangler reklamere til youandi.dk umiddelbar efter.

Modsætter køber sig levering, eks. ved ikke at modtage forsendelse er youandi.dk berettiget til at kræve erstatning jf. youandi.dk’s gebyrsatser på www.youandi.dk eller jf. dansk rets almindelige regler. Endvidere er youandi.dk ikke forpligtet til at lade købet gå tilbage.

Efter levering påhviler ansvar og risiko for produkter alene køber.

§ 6 Købers ansvar

Udover købers betalingsforpligtelser har køber følgende ansvar:

 • A. Underretning

  Køber skal meddele youandi.dk om eventuelle mangler ved produkter umiddelbart efter manglerne er/burde være opdaget af køber.

§ 7 Sælgers ansvar

Youandi.dk er ikke forpligtet til at håndtere produkter, herunder yde service, udbedring, reparation eller afhentning udenfor youandi.dk´s forretningsområde (se www.youandi.dk).

Køber betaler for transport af produkter udenfor forretningsområdet og til youandi.dk.

 • A. Udbedring

  Youandi.dk er forpligtet til at udføre udbedring, hvis der er tale om en oprindelig mangel ved produktet, som medfører, at produktet på tidspunktet for levering

  ikke var funktionsdygtigt eller intakt.

  Reklamation skal ske senest 2 år fra leveringsdagen eller indenfor produktets garantiperiode for at forpligte youandi.dk til at foretage udbedring.

  Reklamation skal ske inden for rimelig tid efter, at manglen er konstateret. Reklamation indenfor 2 måneder anses som værende rettidig.

  Udbedring af forhold som skyldes købers behandling, herunder skødesløshed eller fejlagtig behandling, hærværk, naturskade, slidtage er ikke

  omfattet af youandi.dk´s forpligtelse til udbedring.

  YouAndI.dk forbeholder sig retten til, til enhver tid, at søge udbedring før en eventuel ombytning. Youandi.dk kan ombytte produkter med tilsvarende

  produkter efter youandi.dk’s vurdering.

 • B. Følgeskader

  Youandi.dk kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader, som følger af at produkter ikke har været andvendt korrekt.

 • C. Produktansvar

  Youandi.dk´s ansvar for skade på køber, dennes nærmeste, gods, forretningsforbindelser m.v. begrænses til forhold, der skyldes grov uagtsomhed fra youandi.dk´s side, samt ansvar fastsat i almindelige, ufravigelige erstatningsregler. Indirekte tab og følgeskader dækkes ikke af youandi.dk.

§ 8 Fortrydelsesret – B2C (forbrugere)

Købere, som er forbrugere, kan fortryde denne købsaftale jf. § 18, stk. 1 i forbrugeraftaleloven.

Fortrydelsesfristen er 14 kalenderdage, og fristen begynder at løbe fra leveringsdagen.

Ønsker køber at fortryde skal dette meddeles youandi.dk skriftligt inden fristens udløb, og produkterne skal tilbageleveres til youandi.dk senest 30 dage efter meddelelse om fortrydelse er afgivet. Produkterne skal tilbageleveres i samme stand som køber har modtaget dem.
Produkterne skal tilbageleveres i original emballage, hvis emballagen har en værdi for varen.
Youandi.dk kan oplyse køberen, om emballage har en værdi for varen.

Tilbagelevering sker for købers regning og risiko. Hvis en vare er taget i brug (dvs. andet end blot prøvet), vil det udelukkende være YouAndI, der vurderer, hvorvidt varens værdi er forringet – og denne forringelse vil blive trukket fra det beløb, som køber får tilbagebetalt. Er der tale om et direkte ødelagt returprodukt vil YouAndI kunne gøre tilbagehold på hele købssummen.

Køber har ekstraordinært mulighed ved youandi.dk for at afprøve varerne, uden at dette påvirker fortrydelsesretten, såfremt følgende betingelser overholdes;
varen returneres uden skader, slid samt i rengjort og pæn stand således, at varen sendes retur til youandi.dk i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget.

Personlige-/Hygiejneprodukter, der er taget i brug, tages ikke retur.

§ 9 Persondatapolitik og videregivelse af personoplysninger

Youandi.dk behandler oplysninger om køber med det formål at tilbyde produkter indenfor beklædning og accessories. Behandlingen består af kundeadministration og markedsføring.

Første gang, der købes en vare på youandi.dk, bliver køber registreret som kunde. De personlige oplysninger, der registreres, er: navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Youandi.dk registrerer desuden alternativ leveringsadresse, hvis køber indtaster en sådan i forbindelse med købet

Oplysningerne opbevares minimum fem år, idet bogføringsloven stiller krav om opbevaring af regnskabsmateriale i fem år.

Oplysningerne hverken opbevares eller transmitteres ukrypteret.

Bliver youandi.dk opmærksom på, at oplysninger om køber er forkerte eller vildledende, er youandi.dk berettiget til at rette eller slette oplysningerne, således at behandlingen kan ske på et rigtigt grundlag.
Det er frivilligt om køber vil give youandi.dk de ønskede oplysninger, men youandi.dk er i så fald berettiget til at afvise betjening af køber.

Køber kan til enhver tid få udskrift af de hos youandi.dk registrerede persondataoplysninger på køber.

§ 10 Markedsføring

E-mail-adressen, som youandi.dk har modtaget i forbindelse med købers bestilling på youandi.dk, kan benyttes af youandi.dk til at markedsføre
egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser til køber via elektronisk post.

Køber modtager kun nyhedsbreve pr. e-mail, når køber har afkrydset feltet “ja tak” under et køb på vej mod kassen eller udfyldt en tilmeldingsformular.
Nyhedsbrevet modtages max 1-2 gange om måneden, indeholder de bedste og mest aktuelle tilbud,  konkurrencer og inspiration og ny viden om varerne.

Ved begge ovennævnte situationer kan køber frabede sig at modtage flere henvendelser ved at kontakte youandi.dk eller ved at afmelde henvendelser via linket i mailen.

§ 11 Varemodtagelse

Ved køb hos Youandi.dk vedkender køber sig kendskab til at varerne importeres fra udlandet (Fabrikker i Kina) direkte til købers dør.

Da der i enkelte tilfælde kan forekomme toldtjek kan dette forsage

 1. en forsinkelse af varen da Youandi.dk ikke kan stilles ansvarlig for PostNord’s behandligstid af dette.

 2. at varen tillægges en import-afgift. Her er det alene køber, der er ansvarlig for at fremsende dokumentation af køb til PostNord.

Tillige er det køber alene der afholder sig eventuelle udgifter i forbindelse med fortoldelse af forsendelse.

Nægtes en vare afhentet grundet told-afgift er køber ikke berettiget til refundering for sit køb hos Youandi.dk

Toldregler kan læses på Skat’s hjemmeside http://www.skat.dk

Youandi.dk kan ikke stilles ansvarlig for eventuelle efteropkrævninger i forbindelse med import told/afgift.

Youandi.dk vil dog gøre hvad vi kan for at undgå evt. toldopkrævninger. Dette kan betyde at din bestilling vil blive opdelt i flere pakker.
(du betaler dog kun for EN forsendendelse uanset hvor mange pakker din bestilling må blive delt ud i)